BUURTVERENIGING

APPEL-DRIEDORP

                                                              

                                                                                                 *    terug naar hoofdpagina


 


Koepelplan Landschap Appel versie 19-02-2015 (definitieve versie) downloaden


Hierbij een update van de heer H.A. Van Beuningen over de voortgang van de werkzaamheden en plannen op en rond het landgoed Appel:

 

 

ECOLOGISCHE VERBINDING IN AANLEG

Landgoed Appel werkt mee aan de realisering van een ecologische verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Hierover zijn afspraken gemaakt met Provincie, Waterschap en Gemeente, die onder meer zijn vastgelegd in het Koepelplan (voorjaar 2015).

Vanaf medio 2016 zijn de inrichtingswerkzaamheden begonnen. Deze bestaan uit de omvorming van landbouwpercelen naar nat en vochtig hooiland, natte heide of bos.

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd zijn gericht geweest op de vernatting van de percelen en het openmaken van heide gebieden. Door sloten te dempen krijgt het kwelwater weer kans om aan de oppervlakte te komen. Dit tezamen met het verwijderen van de verrijkte toplaag moet ervoor zorgen dat op deze percelen natte soortenrijke graslanden en natte heide terreinen zich kunnen ontwikkelen. Op deze percelen krijgen soorten als Kleine zonnedauw, Geelgroene zegge en Beenbreek de kans om zich te ontwikkelen.

De vrijkomende topgrond wordt tijdelijk in depots opgeslagen. 

Dankzij het feit dat we de werkzaamheden met  goed en droog weer hebben kunnen uitvoeren hebben we vlot door kunnen werken. Voor 2016 zijn wij nu praktisch klaar. Waar zijn we bezig geweest: Langs de Akkerweg en op de hoek Woudweg, Schoenlapperweg  en aan de Zelderseweg. Op het perceel bij de Zelderseweg wordt deze winter nog bos aangeplant. Tegelijkertijd wordt binnen het natuurgebied tussen de Schoenlapper en Nieuwe Voorthuizerweg het bos teruggezet in ruil voor open heide gebied.  

Volgend jaar gaan we door met een tweede fase van de inrichting. De werkzaamheden vinden dan met name plaats op de vrij gekomen  (pacht) percelen van boerderij de Ahof.

HOEVE DE AHOF

Door de verplaatsing van de familie Rozendaal naar Bunschoten is hoeve de Ahof vrij gekomen. Wij zijn blij dat de familie zo’n mooi bedrijf heeft kunnen kopen en nu in de gelegenheid is om zijn bedrijfsvoering voort te zetten. Een kans welke op Appel niet meer mogelijk was.

De historische gebouwen (boerderij, veldschuur en bakhuis) krijgen een woonfunctie. De plannen voor het erf (en of en wat er eventueel bijgebouwd kan worden) worden momenteel verder bedacht en uitgewerkt. Vooruitlopend hierop beginnen we deze winter om de omgeving op de schonen – mestplaten en alle gebouwen van na 1960 worden opgeruimd. Om de privacy van de toekomstige bewoners van het nieuwe woonerf te waarborgen, willen wij de weg naar de andere zijde van de Ahof omleggen, bij de bosrand.

STORM RAAST OVER APPEL

Door de werkzaamheden heen is het landgoed op 4 september jl.  zwaar getroffen door een windval. De storm trok een verwoestend spoor over het landgoed. Het was een opluchting dat er geen menselijke of materiële schade was. Wel zijn vele  prachtige en monumentale eiken aan randen van landbouwpercelen en in de bossen verloren gegaan.

Thans wordt zo veel als mogelijk is de omgevallen bomen afgevoerd. Nieuwe aanplant zal hiervoor in de plaats komen.

 

1 november 2016

E-mailen