BUURTVERENIGING

APPEL-DRIEDORP

                                                

                                               *  terug naar hoofdpagina

Klachten aanleg Glasvezel:

Dit project maakt deel uit van een groot project met meerder gemeentes. Binnen de gemeente Nijkerk wordt hier dagelijks op toegezien door twee toezichthouders die zich bezig houden met Nutsvoorzieningen. In de overeenkomst is omschreven aan welke eisen de aannemers die hier aan werken moeten voldoen. Als hiervan wordt afgeweken wordt de aannemer hierop aangesprokenen en dient hij het te herstellen. Er komen regelmatig klachten binnen over de uitgevoerde werkzaamheden. De toezichthouders van de gemeente doen hun uiterst best om deze op te lossen binnen de randvoorwaarden van het bestek. De klachten die men had over de Slichtenhorsterweg zijn bekend bij de gemeente, deze zullen verholpen worden zodra het glasvezel daar aangelegd is, Er zullen dan ook nieuwe bomen geplant worden. Mocht u nog klachten hebben over de aanleg van glasvezel dan kunt u zich richten tot dhr. Pasman Albers of Steven van Triest van de gemeente Nijkerk.Op www.glasvezelbuitenaf.nl vind u het laatste nieuws over de aanleg.
De verwachting is dat in het tweede of derde kwartaal van 2019 iedere ingeschrevene gebruik kan maken van het netwerk.


Wat als u zich alsnog wilt aanmelden? 
Dat kan uiteraard. Wel is het zo dat u dan te maken krijgt met extra aansluitkosten van minimaal €995,00 (naast de abonnements- en vastrechtkosten). Mocht dit vragen oproepen neem dan contact op met de klantenservice van Glasvezel Buitenaf door een bericht te sturen naar info@glasvezelbuitenaf.nl of te bellen op telefoonnummer 088 – 7585800. Ook voor andere vragen kunt u bij www.Glasvezelbuitenaf.nl terecht.